Hakkımızda » Kalite Yönetimi

KALİTE BİR YAŞAM TARZIDIR :

 

a) Çalışanlarımızda kalitesizliğin maliyetinin çok yüksek oldugu bilincini geliştirmek.

b) Kalite bilincini edinmiş tedarikçilerimizi özenle seçmek

c) Üretimde otokontrolü geliştirmek

d) Ortaklarımız gibi gördügümüz çalışanlarımızın kalite yönetimine katılmalarını sağlamak.

e) Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın yenilikçi, tasarımcı önerilerini de dikkate alarak kalite de sistematik gelişimini sağlamak.

f) Verimliliğin ölçülmesinde şeffaf olmak, verilerin doğru biçimde degerlendirilmesi ile sürekli gelişimini sağlamak.